Goede taakverdeling, goede samenwerking

Waar wordt samengewerkt, zijn afspraken nodig: wat moet er gebeuren? Wie doet wat? En wat is daarvoor nodig? Om vervelende situaties achteraf te voorkomen, is het goed om dat onderling af te stemmen en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst of convenant.

De gemeente kan randvoorwaarden creëren voor de maatschappelijke stage. De gemeente:

  • kan maatschappelijke stagemakelaars aanstellen
  • kan het contact coördineren en de samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke stagemakelaars en scholen

 

De stagemakelaars, scholen en stagebieders gaan vervolgens aan de slag met de invulling van de maatschappelijke stage. Dit kan zelfstandig, op lokaal of regionaal niveau.

» Lees meer over de rol en taken van scholen
» Lees meer over de rol en taken van stagemakelaars
» Lees meer over de rol en taken van stagebieders

Afspraken maken en vastleggen

Is er sprake van een structurele samenwerking, leg de afspraken en verwachtingen dan vast in een convenant. De inhoud van een convenant heeft geen vaste vorm maar bevat altijd:

  • doel van de overeenkomst
  • looptijd en opzegging
  • financiering
  • organisatiestructuur
  • werkwijze
  • takenverdeling
  • verantwoordelijkheden van partijen

 

Leg deze punten op hoofdlijnen vast en werk ze vervolgens in werkafspraken, projectplannen of plannen van aanpak verder uit.
» Bekijk voorbeeldconvenanten en andere praktische documenten bij de materialen

Hoe nuttig was deze informatie?

Beoordeel deze informatie met sterren