Uitgangspunten maatschappelijke stage

Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 zijn gestart in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur. Vanaf schooljaar 2014-2015 is dit niet meer verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. 

Let op: CPS houdt deze website nog tot 1 augustus in de lucht. U heeft dus nog tot deze datum toegang tot alle informatie over maatschappelijke stage. Deze informatie wordt sinds 1 augustus niet meer bijgewerkt, omdat de subsidie is gestopt. Wilt u na 1 augustus 2014 nog bepaalde informatie gebruiken, bijvoorbeeld uit de toolkit, zorg dan dat u die vóór 1 augustus heeft gedownload.

Kijk voor meer informatie op de website van CPS

Lees de spelregels voor maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel. 

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

» Lees meer over de rol en taken van stagebieders
» Zoek voorbeelden van stages met de praktijkvoorbeeldentool
» Lees meer over de verschillende stagesectoren

De school voert de regie en is eindverantwoordelijk

De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding.

» Lees meer over de rol en taken van scholen

Ruimte voor initiatief scholen en leerlingen

Leerlingen zijn gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij hun interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen. De leerling kan zelf een stage bedenken en aan school vragen of die geschikt is als maatschappelijke stage. Een stageadres is niet altijd noodzakelijk; een leerling of school kan bijvoorbeeld ook een sponsoractie opzetten voor een goed doel. Lukt het de leerling niet een maatschappelijke stage te vinden, dan ondersteunt de school. Dit kan onder meer door het inschakelen van een stagemakelaar. Op ikbengeweldig.nl kunnen leerlingen een quiz doen om te testen welke maatschappelijke stage bij hen past.

Creativiteit voorop

Alles is mogelijk, als het maar gaat om vrijwilligerswerk. Het vraagt om creativiteit van scholen, stagebieders en stagemakelaars om alle leerlingen een leuke en uitdagende stageplek te bieden.

» Zoek voorbeelden van stages met de praktijkvoorbeeldentool

Hoe nuttig was deze informatie?

Beoordeel deze informatie met sterren