Onderwijs in maatschappelijke betrokkenheid

De afgelopen jaren zijn jongeren steeds individueler gaan leven. In hun privéleven komen ze nauwelijks meer in aanraking met vrijwilligerswerk. En dat terwijl de Nederlandse samenleving behoefte heeft aan maatschappelijke betrokkenheid. Het onderwijs bereidt jongeren voor op hun toekomstige rol in die samenleving. Maatschappelijke stage biedt jongeren tijdens hun schooltijd een eerste kennismaking met het onbetaald een bijdrage leveren aan de samenleving. Deze kennismaking versterkt een belangrijke taak van het onderwijs, namelijk het voorbereiden van leerlingen op hun latere rol in de maatschappij.

 

Overzicht ontwikkeling maatschappelijke stage

Al sinds de jaren ’90 is maatschappelijke stage een terugkerend onderwerp, onder andere in de Tweede Kamer. Wat is er allemaal gebeurd?

 

 • Project Smaakmakers (1997)
  Als gevolg van de motie-Essers start het project Smaakmakers. Het doel is vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor jongeren.

 

 • Maatschappelijke stage stimuleren (2000)
  De overheid wil maatschappelijke stages stimuleren door pilots op te starten, good practices te bundelen en deze onder de aandacht te brengen van scholen, leerlingen en maatschappelijke organisaties.

 

 • Pilots maatschappelijke stage (2003)
  CPS en CIVIQ volgden in opdracht van de ministeries van OCW en VWS 10 pilots maatschappelijke stage. De pilots zijn succesvol en leiden tot uitbreiding van het aantal scholen

 

 • Regeling voor bekostiging (2005)
  Het ministerie van OCW bekostigt maatschappelijke stages via de regeling ‘Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage’. Steeds meer scholen maken hier gebruik van. 481 in het schooljaar 2006-2007 en in 2008-2009 al zo’n 653.

 

 • Regeerakkoord: maatschappelijke stage verplicht (2007)
  Het kabinet-Balkenende IV stelt maatschappelijke stage verplicht vanaf het schooljaar 2011-2012. Staatssecretaris Van Bijsterveldt stelt een plan van aanpak op: ‘Samen leven kun je leren’. Scholen die deelnemen, kunnen een extra financiële bijdrage aanvragen voor de maatschappelijke stage.

 

 • Stimuleren en leren (2007-2009)
  In deze periode stimuleert het ministerie van OCW scholen om ervaring op te doen met de maatschappelijke stage en om daaruit lessen te trekken voor de toekomst.

 

 • Pilotjaar (2008-2009)
  In 20 pilots, verspreid over heel Nederland, wordt de invoering van 30 uur maatschappelijke stage getest. De resultaten van de pilots zijn samengebracht in het boek ‘Proeven van MaS’ (PDF).

  » Download het pilotboek ‘Proeven van MaS’

 

 • Consolideren en uitbereiden (2009-2010)
  Tijdens dit schooljaar starten steeds meer scholen met maatschappelijke stage. Scholen die er al mee bezig zijn, breiden hun activiteiten uit, verbeteren deze en delen hun kennis.

 

 • Maatschappelijke stage verplicht (2011-2012)
  Vanaf schooljaar 2011-2012 is de invoering van maatschappelijke stage verplicht in het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.


 • Maatschappelijke stage facultatief (2014-2015)
  Vanaf schooljaar 2014-2015 is maatschappelijke stage niet meer veprlicht. Scholen bepalen zelf of zij maatschappelijke stage willen opnemen in hun onderwijsprogramma. 

Hoe nuttig was deze informatie?

Beoordeel deze informatie met sterren