Alle nieuwsberichten

 • Interstedelijke samenwerking maatschappelijke stage

  vergadering scholieren817
  28 juni 2011

  20 juni kwamen beleidsmedewerkers Onderwijs en Welzijn van de 4 grootste Nederlandse gemeenten (G4) samen op een bijeenkomst over maatschappelijke stage. Ze wisselden ervaringen uit, pakten samen knelpunten aan en wierpen een blik in de toekomst. “De bijeenkomst is een mooie aanzet om samenwerking tussen de G4 te verbreden,” vertelt Petra van Loon, accountmanager Limburg en Zuid-Holland.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Wat vindt u? Kostenoverzicht voor scholen

  28 juni 2011

  Via de LinkedIn-groep Maatschappelijke Stages komen veel interessante discussies en vragen over maatschappelijke stage naar voren. Deze maand vroeg een van de leden van de sociale netwerkgroep: Is er een overzicht van de kosten die bij scholen in rekening kunnen worden gebracht voor de ondersteuning van de MaS-activiteiten? Enkele reacties:

  Lees volledig nieuwsitem
 • Conferentie: de effecten van maatschappelijke stage belicht

  28 juni 2011

  Op 26 oktober 2011 organiseert MOVISIE de internationale conferentie ‘MaS in de spotlight’. Op deze dag vertellen gemeenten, scholen, leerlingen, stagebieders en andere partijen over de opbrengsten van maatschappelijke stage. 

  Lees volledig nieuwsitem
 • Tip: ‘Maatschappelijke stage verankeren in de school’ (publicatie)

  Kringloopwinkel Nogges876
  28 juni 2011

  De uitgave ‘Maatschappelijke stage verankeren in de school’ van CPS biedt scholen een handreiking en een theoretisch kader bij het plaatsen van maatschappelijke stage in het curriculum.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Stagecontracten in het nieuwe schooljaar

  27 juni 2011

  Het wetsvoorstel ‘Maatschappelijke stage’ verplicht een stageovereenkomst. Logisch, want afspraken moeten goed vastgelegd worden: leerlingen, ouders, school en stagebieder willen weten waar ze aan toe zijn. Bovendien is het verzekeringtechnisch verstandig om afspraken te maken. Maar wat moet er nu precies in een maatschappelijke stageovereenkomst staan? En moet voor elke korte stageactiviteit een nieuwe overeenkomst gemaakt worden? De nieuwe checklist stageovereenkomst helpt u bij het beantwoorden van dit soort vragen.

  Lees volledig nieuwsitem