Alle nieuwsberichten

 • Voortzetting maatschappelijke stage na 2015

  30 juni 2015

  Dit document biedt handvatten bij de oriëntatie naar mogelijkheden van de MaS nu deze niet meer verplicht is. Bestaande en praktische voorbeelden. 

  Download handreiking

  Lees volledig nieuwsitem
 • Maatschappelijkestage.nl komende jaren in ieder geval nog online

  3 maart 2015

  Onlangs is besloten de website maatschappelijkestage.nl de komende jaren online te houden. Dat is goed nieuws want maatschappelijke stage blijft onverminderd populair op veel scholen.
  Er wordt nog gekeken of de website ook actueel gehouden kan worden met verse informatie. U kunt in ieder geval nog uw voordeel doen met alle praktische informatie en materialen die op deze site te vinden is.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Spelregels maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel

  MaSCorporate2th
  2 juli 2013

  Het ministerie van OCW heeft het voornemen om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Wat zijn de spelregels rondom deze facultatieve versie van MaS?

  Lees volledig nieuwsitem
 • MaS nieuwe stijl: burgerschap en duurzaam vrijwilligerswerk

  zorgwelzijnli898th
  2 juli 2013

  In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het tot stand komen van de maatschappelijke stage binnen het onderwijs. Scholen die al langer met leerlingen activiteiten uitvoerden voor het maatschappelijk belang, konden dat voortzetten onder de noemer maatschappelijke stage. In opdracht van OCW is dit verder gestructureerd en kreeg het mede dankzij de inzet van stagemakelaars een solide basis waarop veel scholen nu kunnen voortbouwen. 

  Lees volledig nieuwsitem
 • Column stagemakelaar Guido Rijninks: ‘Sociale talenten ontwikkelen is van onschatbare waarde’

  101115040
  2 juli 2013

  De verplichte maatschappelijke stage heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, vindt Guido Rijninks. In deze column betoogt hij dat we die opbrengst moeten voortzetten, ook als MaS een facultatief programmaonderdeel wordt. "Het is erg belangrijk dat leerlingen zich blijven oriënteren in de maatschappij. Maatschappelijke stage draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling van hun sociale en communicatieve vaardigheden en bewustwording van hun inzet voor onze samenleving." 

  Lees volledig nieuwsitem