MaS op de diplomacijferlijst

Wilt u dat bij u op school MaS met ingang van schooljaar 2014/2015 ook op de cijferlijst bij het diploma blijft staan? Dan gelden er 3 regels: 

MaS op de diplomacijferlijst
Wilt u dat bij u op school MaS met ingang van schooljaar 2014/2015 ook op de cijferlijst bij het diploma blijft staan? Dan gelden er 3 regels: 
1. Leerlingen moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. 
2. U moet net als bij de verplichte MaS een stageovereenkomst opstellen. 
3. Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor MaS. 
Als scholen van deze regels afwijken, tellen de uren wel mee als onderwijstijd (voor maximaal dertig uur), maar worden ze niet vermeld op de cijferlijst.
Financiële gevolgen voor de scholen en gemeenten
Op dit moment ontvangen scholen jaarlijks tot € 55 miljoen aan aanvullende bekostiging voor de organisatie van maatschappelijke stage. Met ingang van schooljaar 2015/2016 wordt deze bekostiging gekort op de lumpsum van de school. Ook wordt met ingang van 2015 structureel € 20 miljoen ingehouden op het Gemeentefonds. Net als voor de invoering van de verplichte maatschappelijke stage, kunnen scholen met ingang van schooljaar 2015/2016 de onderwijstijd met de reguliere bekostiging invullen. De verplichting vervalt dus met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt met ingang van 1 augustus 2015. Zo kan uw school tijdig en zorgvuldig anticiperen op de toekomstige situatWilt u dat bij u op school MaS met ingang van schooljaar 2014/2015 ook op de cijferlijst bij het diploma blijft staan? Dan gelden er 3 regels: 
  1. Leerlingen moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. 
  2. U moet net als bij de verplichte MaS een stageovereenkomst opstellen. 
  3. Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor MaS. 

Als scholen van deze regels afwijken, tellen de uren wel mee als onderwijstijd (voor maximaal 30 uur), maar worden ze niet vermeld op de cijferlijst.

Financiële gevolgen voor de scholen en gemeenten

Op dit moment ontvangen scholen jaarlijks tot € 55 miljoen aan aanvullende bekostiging voor de organisatie van maatschappelijke stage. Met ingang van schooljaar 2015/2016 wordt deze bekostiging gekort op de lumpsum van de school. Ook wordt met ingang van 2015 structureel € 20 miljoen ingehouden op het Gemeentefonds. Net als voor de invoering van de verplichte maatschappelijke stage, kunnen scholen met ingang van schooljaar 2015/2016 de onderwijstijd met de reguliere bekostiging invullen. De verplichting vervalt dus met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt met ingang van 1 augustus 2015. Zo kan uw school tijdig en zorgvuldig anticiperen op de toekomstige situatie.

Dit bericht delen