“Er is tot nu toe veel tijd en geld gestoken in een stevige basis met de buitenschoolse vrijwilligerswereld”, betoogt Minke Bruning van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. “Het is natuurlijk zonde als we deze basis niet meer gebruiken wanneer de maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer verplicht is. Er ligt een wetsvoorstel waarin het mogelijk blijft MaS als onderwijstijd in te zetten, in het facultatieve onderwijsprogramma. Gebruik deze mogelijkheid.”
Burgerschap onder de loep
“Nu de wettelijke verplichting voor MaS wegvalt, is dit het moment om dergelijke vragen onder de loep te nemen. Hoe geven scholen invulling aan burgerschap? Wat doen zij aan participatie, ontwikkeling van identiteit of democratie? Hoe kunnen zij maatschappelijke stage inzetten om nog meer doelstellingen rond burgerschap te behalen? De overheid doet een steeds groter beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Burgerschapsvorming is daarom van groot belang om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving.”
Samenwerken en verbinden
Het landelijk kennisinstituut en adviesbureau MOVISIE ziet voor maatschappelijk makelaars ook na 2013/2014 een belangrijke rol weggelegd als verbinders voor duurzaam vrijwilligerswerk. “Zij kunnen gemeenten, (zorg)instellingen, vrijwilligers en cliënten samenbrengen”, aldus Hanneke Mateman en Charlotte Hanzon. “Samenwerking is het credo in tijden van transitie. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk behoorlijk weerbarstig.”
Vernieuwing van het vrijwilligerswerk
“In de beginjaren had de maatschappelijk makelaar het niet makkelijk”, vervolgen de dames. “Veel organisaties twijfelden aan het nut van de maatschappelijke stage voor hun organisatie en waren moeilijk te motiveren om stageplaatsen te bieden. Nu, 5 jaar later, kunnen de meeste maatschappelijk makelaars trots zijn: scholen en maatschappelijke organisaties hebben heldere samenwerkingsafspraken die vaak zijn vastgelegd in plaatselijke convenanten. Organisaties zijn enthousiast over de inzet van leerlingen en leerlingen ervaren de stages als leuk en interessant. Maatschappelijke organisaties krijgen meer nieuwe vrijwilligers, omdat leerlingen na hun verplichte MaS blijven, en ook familie en buren zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ondanks dat de verplichting vervalt en de financiering verdwijnt, zullen veel scholen en organisaties dan ook blijven zoeken naar manieren om de vruchtbare samenwerking voort te zetten.”

Stevige basis

“Er is tot nu toe veel tijd en geld gestoken in een stevige basis met de buitenschoolse vrijwilligerswereld”, betoogt Minke Bruning van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. “Het is natuurlijk zonde als we deze basis niet meer gebruiken wanneer de maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer verplicht is. Er ligt een wetsvoorstel waarin het mogelijk blijft MaS als onderwijstijd in te zetten, in het facultatieve onderwijsprogramma. Gebruik deze mogelijkheid.”

Burgerschap onder de loep

“Nu de wettelijke verplichting voor MaS wegvalt, is dit het moment om dergelijke vragen onder de loep te nemen. Hoe geven scholen invulling aan burgerschap? Wat doen zij aan participatie, ontwikkeling van identiteit of democratie? Hoe kunnen zij maatschappelijke stage inzetten om nog meer doelstellingen rond burgerschap te behalen? De overheid doet een steeds groter beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Burgerschapsvorming is daarom van groot belang om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving.”

Samenwerken en verbinden

Het landelijk kennisinstituut en adviesbureau MOVISIE ziet voor maatschappelijk makelaars ook na 2013/2014 een belangrijke rol weggelegd als verbinders voor duurzaam vrijwilligerswerk. “Zij kunnen gemeenten, (zorg)instellingen, vrijwilligers en cliënten samenbrengen”, aldus Hanneke Mateman en Charlotte Hanzon. “Samenwerking is het credo in tijden van transitie. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk behoorlijk weerbarstig.”

Vernieuwing van het vrijwilligerswerk

“In de beginjaren had de maatschappelijk makelaar het niet makkelijk”, vervolgen de dames. “Veel organisaties twijfelden aan het nut van de maatschappelijke stage voor hun organisatie en waren moeilijk te motiveren om stageplaatsen te bieden. Nu, 5 jaar later, kunnen de meeste maatschappelijk makelaars trots zijn: scholen en maatschappelijke organisaties hebben heldere samenwerkingsafspraken die vaak zijn vastgelegd in plaatselijke convenanten. Organisaties zijn enthousiast over de inzet van leerlingen en leerlingen ervaren de stages als leuk en interessant. Maatschappelijke organisaties krijgen meer nieuwe vrijwilligers, omdat leerlingen na hun verplichte MaS blijven, en ook familie en buren zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ondanks dat de verplichting vervalt en de financiering verdwijnt, zullen veel scholen en organisaties dan ook blijven zoeken naar manieren om de vruchtbare samenwerking voort te zetten.”

Dit bericht delen