Presentaties en verdiepingssessies

Na de aftrap door Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, presenteren leerlingen, stagebieders, docenten en andere partijen hun ervaringen en opbrengsten van maatschappelijke stage. Ze doen dit in de vorm van muziek, gedichten en presentaties. ’s Middags zijn er verdiepingssessies over de uiteenlopende aspecten van het rendement van maatschappelijke stage. Daarnaast kunt u informatie uitwisselen over verschillende vormen van ‘buitenschools leren’ in verschillende Europese landen.

Presenteer uw inspirerende en leerzame voorbeeld

Heeft u een inspirerend en leerzaam voorbeeld en wilt u dit op 26 oktober delen? Stuur dan een e-mail naar Charlotte Hanzon van MOVISIE: c.hanzon@movisie.nl. Vermeld daarin de volgende gegevens:

  • Naam van de school en de persoon die bij maatschappelijke stage betrokken is.
  • Korte omschrijving van de inspirerende stage.
  • Korte omschrijving van het effect: wat is het effect en op wie heeft het effect (leerling, school, ouders, organisatie etc.)?

Organisatie

De conferentie is onderdeel van de Europese Tour in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV). MOVISIE en het Nationaal Coördinatie Orgaan van het EJV coördineren deze dag in opdracht van het ministerie van OCW. Van 20 t/m 27 oktober 2011 staat het Nederlandse vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en laat Nederland zien dat vrijwilligers een essentiële bijdrage leveren aan onze samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de conferentie ‘MaS in de spotlight’ kunt u contact opnemen met Else Boss van of Charlotte Hanzon van MOVISIE:

Kijk voor meer informatie over de Europese Tour op www.vrijwilligerswerk.nl.

Dit bericht delen