MaS heeft toekomst

MaS heeft toekomst
Maatschappelijke stage heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Door actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk, worden leerlingen zich bewust van wat er speelt in de maatschappij en hoe waardevol hun bijdrage is. 
MaS-leerlingen als ambassadeur
Het liefst laat ik leerlingen die hun maatschappelijke stage al hebben gedaan, vertellen over hun ervaringen. Dit heeft een aantal positieve gevolgen. Allereerst werkt hun enthousiasme aanstekelijk: ze spreken medeleerlingen in hun eigen taal aan en kunnen als geen ander vertellen hoe zij de stage hebben beleefd. Anderzijds leren ze in een veilige omgeving voor een groep staan en bovendien krijgen ze daarmee onverdeelde aandacht; ze voelen zich serieus genomen en trots omdat ze kunnen laten zien wat ze hebben bereikt.
Elkaar uitdagen
Die aandachtcomponent moeten we niet onderschatten. Vroeger was het vaak een van de ouders die het kind na school opving en naar zijn verhalen luisterde. Gezinnen waren toen ook groter, dus ook als een van de ouders geen tijd had, dan was er wel een broer of zus of een ander familielid met wie de leerling kon praten. Vroeger werd je bij ons in het zuiden lid van een of meerdere verenigingen, de harmonie of de voetbalclub, en daar bleef je jaren bij. Nu is dat anders. Beide ouders werken, gezinnen zijn kleiner, kinderen zitten veel achter de computer. Het is nu veel fragmetarischer. Leerlingen vallen terug op hun leeftijdsgenoten. Dat is een smalle, wat homogene groep; kinderen dagen elkaar minder uit om verder te kijken dan volwassenen. Ook de digitale wereld houdt het beperkt. Ja, ze kunnen virtueel de hele wereld over, maar waar is de praktijk, de beleving? In beleving zit een zekere diepgang die kinderen alleen ervaren als ze er fysiek midden in staan.
Ondernemerschap
Dankzij maatschappelijke stage gaan de leerlingen naar buiten en kunnen ze concreet iets voor iemand betekenen. Het prikkelt hun ondernemerschap. Sociale talenten ontwikkelen naast de kennis uit hun reguliere vakken is van onschatbare waarde. Niet alleen voor de rest van hun carrière, maar ook hun leven.
Financiering
Hoe financieren we maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel nu de bijdrage voor de verplichte MaS wegvalt? Dankzij fundraising. Als stagemakelaar krijg ik geld van de gemeente – gemeenten krijgen namelijk nog steeds veel geld voor vrijwilligerswerk – en ik zoek lokale fondsen die mijn werk steunen. Daarnaast benader ik lokale bedrijven en kijk ik als verbindende factor welke mensen in mijn netwerk kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke stages. Als stagebieder, met financiering, kennis of middelen. En dat gaat heel goed. Je ziet: ‘kunnen’ is het probleem niet, het gaat om ‘willen’. 
Blijven investeren
Laten we met z’n allen blijven investeren in de jeugd. Zodat zij alles wat zij buiten school leren, kunnen gebruiken binnen school, in hun sociale netwerk en in de rest van hun sociale, creatieve en ondernemende ontwikkeling.” 
Guido Rijninks is stagemakelaar bij Stagebureau LVO Maastricht voor MaS en de BeS. MaS heef

Maatschappelijke stage heeft bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Door actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk, worden leerlingen zich bewust van wat er speelt in de maatschappij en hoe waardevol hun bijdrage is. 

MaS-leerlingen als ambassadeur

Het liefst laat ik leerlingen die hun maatschappelijke stage al hebben gedaan, vertellen over hun ervaringen. Dit heeft een aantal positieve gevolgen. Allereerst werkt hun enthousiasme aanstekelijk: ze spreken medeleerlingen in hun eigen taal aan en kunnen als geen ander vertellen hoe zij de stage hebben beleefd. Anderzijds leren ze in een veilige omgeving voor een groep staan en bovendien krijgen ze daarmee onverdeelde aandacht; ze voelen zich serieus genomen en trots omdat ze kunnen laten zien wat ze hebben bereikt.

Elkaar uitdagen

Die aandachtcomponent moeten we niet onderschatten. Vroeger was het vaak een van de ouders die het kind na school opving en naar zijn verhalen luisterde. Gezinnen waren toen ook groter, dus ook als een van de ouders geen tijd had, dan was er wel een broer of zus of een ander familielid met wie de leerling kon praten. Vroeger werd je bij ons in het zuiden lid van een of meerdere verenigingen, de harmonie of de voetbalclub, en daar bleef je jaren bij. Nu is dat anders. Beide ouders werken, gezinnen zijn kleiner, kinderen zitten veel achter de computer. Het is nu veel fragmetarischer. Leerlingen vallen terug op hun leeftijdsgenoten. Dat is een smalle, wat homogene groep; kinderen dagen elkaar minder uit om verder te kijken dan volwassenen. Ook de digitale wereld houdt het beperkt. Ja, ze kunnen virtueel de hele wereld over, maar waar is de praktijk, de beleving? In beleving zit een zekere diepgang die kinderen alleen ervaren als ze er fysiek midden in staan.

Ondernemerschap

Dankzij maatschappelijke stage gaan de leerlingen naar buiten en kunnen ze concreet iets voor iemand betekenen. Het prikkelt hun ondernemerschap. Sociale talenten ontwikkelen naast de kennis uit hun reguliere vakken is van onschatbare waarde. Niet alleen voor de rest van hun carrière, maar ook hun leven.

Financiering

Hoe financieren we maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel nu de bijdrage voor de verplichte MaS wegvalt? Dankzij fundraising. Als stagemakelaar krijg ik geld van de gemeente – gemeenten krijgen namelijk nog steeds veel geld voor vrijwilligerswerk – en ik zoek lokale fondsen die mijn werk steunen. Daarnaast benader ik lokale bedrijven en kijk ik als verbindende factor welke mensen in mijn netwerk kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke stages. Als stagebieder, met financiering, kennis of middelen. En dat gaat heel goed. Je ziet: ‘kunnen’ is het probleem niet, het gaat om ‘willen’. 

Blijven investeren

Laten we met z’n allen blijven investeren in de jeugd. Zodat zij alles wat zij buiten school leren, kunnen gebruiken binnen school, in hun sociale netwerk en in de rest van hun sociale, creatieve en ondernemende ontwikkeling.” 

Guido Rijninks is stagemakelaar bij Stagebureau LVO Maastricht voor MaS en de BeS. 

Dit bericht delen