110 praktijkvoorbeelden

 • Scholieren geven tijdens debat feedback op maatschappelijke stage

  Hoe kunnen we de kwaliteit van maatschappelijke stages verbeteren? Wie beter om dat te beoordelen dan scholieren zelf? Daarom vroeg de Nationale Jeugdraad scholieren om feedback. Tijdens een werklunch voorzagen zij minister Van Bijsterveldt en haar beleidsmedewerkers van tips en advies. De ‘lessons learned’ op een rij.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Leerlingen Gymnasium Bernrode bereiden zich zelf voor op maatschappelijke stage

  Op Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther bereiden leerlingen zich zelf voor op een maatschappelijke stage. Ze zoeken geheel zelfstandig een adres waar ze aan de slag kunnen. Zo wil de school de zelfredzaamheid van leerlingen stimuleren. Voor leerlingen die écht niets kunnen vinden, heeft de school als achtervang een bestand met stageaanbieders.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Het Kwadrant zet stevig in op begeleiding

  Leerlingen van Het Kwadrant uit Bergen op Zoom worden goed voorgelicht over maatschappelijke stage. Daarnaast begeleidt hun mentor hen. Maar dat is niet alles: leerlingen van deze school krijgen ook een buddy. Dat is een leerling die in het verleden bij dezelfde organisatie de maatschappelijke stage heeft gedaan en die meegaat om de nieuweling wegwijs te maken.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Bornego College betrekt ouders bij maatschappelijke stage

  Het Friese Bornego College vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de maatschappelijke stages van hun kinderen. Dat is vanaf het eerste begin gebeurd. Geert van Lonkhuyzen, rector: “In het begin waren ouders sceptisch, maar nu de stages achter de rug zijn, is het merendeel positief.”

  Lees volledig nieuwsitem
 • GSR Rotterdam koppelt maatschappelijke stage aan burgerschap

  Sinds februari 2006 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan maatschappelijke integratie en burgerschap. Daarmee wil het ministerie van OCW sociale cohesie en wederzijds respect in onze samenleving al op jonge leeftijd bevorderen. Scholen zijn vrij om hier op hun eigen manier invulling aan te geven, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages. Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam kiest voor een geheel eigen invulling van deze stages.

  Lees volledig nieuwsitem