Profilering goede doelen bij jongeren

Op de website van VFI kunnen jongeren nu op zoek naar een stage bij een goed doel. Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker bij VFI: “Als jongeren via maatschappelijke stage kennismaken met een goed doel verruimt dat hun blik op de maatschappij.” VFI maakt als branchevereniging zichtbaar wat goede doelen bijdragen aan de samenleving. Die profilering is ook belangrijk bij jongeren. Van Vliet vertelt: “Het ligt voor de hand dat goede doelen ook maatschappelijke stages aanbieden. Het is een goede manier voor jongeren om in contact te komen met de problematiek waar de goede doelen zich voor inzetten. Het geeft ze een eigen ervaring, waardoor er een band met het doel ontstaat.” VFI organiseerde halverwege 2010 een expertmeeting over maatschappelijke stage in samenwerking met MOVISIE. “Enkele organisaties die al bezig waren met maatschappelijke stage, zoals de Hartstichting en de Zonnebloem, presenteerden daar hun goede voorbeelden. In groepjes praatten we verder over hoe je maatschappelijke stage kunt inrichten.”

Stages goed vindbaar maken

Samen met MOVISIE en een projectgroep van diverse ledenorganisaties praatte VFI verder over wat de brancheorganisatie kan betekenen voor maatschappelijke stages bij goede doelen. “We willen de stageplaatsen en goede doelen goed vindbaar maken. En het aanbod van maatschappelijke stages stimuleren door er kennis over te delen”, zegt Van Vliet. Na een korte enquête bleek dat 33 leden al stageplaatsen aanboden. “Deze besloten we te presenteren op onze website, waarbij we de informatie aanbieden op een manier waarop het voor de leerlingen het makkelijkst werkt. We bieden duidelijke informatie, bijvoorbeeld waar je de stage kunt lopen. Ook staat er altijd een contactpersoon bij voor meer informatie. Vanwege de diversiteit van de stages verdeelden we ze in categorieën. Jongeren kunnen bijvoorbeeld kiezen of ze een stage in de natuur willen of mensen willen helpen. Het is leuk dat ze zo altijd wel een stage kunnen vinden die hen aanspreekt.”

Ambassadeurs voor elkaar

De reacties van de goede doelen zijn positief. “De gebundelde kracht maakt niet alleen de stages, maar ook de goede doelen zichtbaar”, zegt Van Vliet. “Ze fungeren als ambassadeurs voor elkaar en kunnen elkaars documentatie raadplegen.” Organisaties die al langer bezig zijn met maatschappelijke stage hebben bijvoorbeeld al handleidingen voor het opzetten van een eigen actie en certificaten ontwikkeld. “Dat is van grote waarde voor organisaties die nog aan het begin staan. VFI wil in de toekomst nog meer aandacht besteden aan maatschappelijke stage. We willen bijvoorbeeld informatie geven aan stagemakelaars en eventueel scholen. Ook gaan we binnenkort evalueren met de projectgroep, om te kijken hoe we de informatie over maatschappelijke stage nog verder kunnen verbeteren.”

Een overzicht van de maatschappelijke stages bij goede doelen, vindt u op de website van het VFI.

Dit bericht delen