Samenwerking voor duurzame maatschappelijke stage

“We koppelden een netwerk van duurzame boeren aan scholen voor een pilot van maatschappelijke stage. Leerlingen, docenten en boeren waren meteen enthousiast”, vertelt Matthijs Begheyn, GLOBE-coördinator van Nederland en Europa. GLOBE is een internationaal netwerk van 24.000 scholen in 111 landen dat onderzoek doet naar natuur en milieu in de omgeving. “Met de bodemmetingen dragen de leerlingen bij aan klimaatonderzoek. De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden”, zegt Begheyn.

Aan de slag op de boerderij

Begheyn: “De scholieren leren niet alleen over de bodem en (duurzaam) bodembeheer, maar doen ook klusjes om de boerderij te verduurzamen. Tijdens de pilot hebben verschillende jongeren samen met ‘hun’ boerin basisschoolkinderen ontvangen op de boerderij. Ze organiseerden een workshop voor leerlingen van groep acht. Deze aanvullende activiteiten maken de stage extra leuk en leerzaam voor de jongeren. Een leerling zei dat hij geleerd had om leiding te nemen en geduldig te zijn, omdat die kleine jongens en meisjes niet alles gelijk snappen.”

Boer zoekt maatschappelijk stagiairs

“Leerlingen en boeren vonden de pilot een groot succes”, zegt Begheyn. “Met een leerlingenhandleiding en een handleiding voor boeren en scholen is het project nu voor elke boer en iedere leerling toegankelijk. Op de website van GLOBE kunnen scholen en boeren zich opgeven en zo lokaal de beste match vinden. De pilotperiode is inmiddels afgelopen. Nu is het aan de boeren en scholen om ermee aan de slag te gaan.”

Groene stage is leerzaam

Dorien Bartels, student Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, deed onderzoek naar het effect van deze maatschappelijke stage op de natuurbeleving van leerlingen. Ook uit haar onderzoek bleek het succes van de pilot. Leerlingen bleken veel te leren van de stage. Niet alleen over de bodem en het uitvoeren van bodemonderzoek, maar ook over het werk op de boerderij.

Meer informatie

De maatschappelijke stage ‘Meten voor een duurzame boerderij’ is gekoppeld aan het GLOBE-initiatief en mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het project is een samenwerking tussen SME Advies, Bureau De Uil en Veldwerk Nederland.

Meer informatie over deze maatschappelijke stage en alles wat u nodig hebt om mee te doen, vindt u op de website van GLOBE Nederland.

Dit bericht delen