Stukken doornemen in het weekend

Max is erg geïnteresseerd in politiek en volgt het nieuws zo veel mogelijk. Omdat hij het landelijk veelal eens is met de standpunten van GroenLinks, zocht hij contact met de fractie in Tilburg. Fractievoorzitter Paulus Oerlemans werd zijn stagebegeleider. Ze spraken af dat Max alle fractievergaderingen zou bijwonen en zich daarbij op 1 onderwerp zou richten: de commissie Fysiek. Hieronder vallen de onderwerpen ruimtelijke ordening, woningbouw, groen, verkeer en vervoer, duurzaamheid en milieu. Max: “Voor de eerste bijeenkomst moest ik in het weekend maar liefst 140 pagina’s aan stukken doornemen. Volgens Paulus viel dat nog mee, meestal zijn het er meer.”

Wel of niet bomen kappen

Tijdens de bijeenkomst viel het Max op dat de politici lang stilstaan bij alle punten en zeer zorgvuldig te werk gaan. Actieve leden bleken zo betrokken te zijn bij de partij, dat ze zelfs komen mee vergaderen om hun mening te kunnen geven. In een tweede fractiebijeenkomst bespraken de politici alternatieven voor de bomenkap in 2 Tilburgse straten. “Het viel me op dat er maar liefst  € 700.000 voor nodig is om 11 bomen te behouden, en dat verschillende onderzoeken over hetzelfde onderwerp elkaar bovendien kunnen tegenspreken”, vertelt Max. “Probeer dan maar een goede afweging te maken!” Hij besloot dit onderwerp te volgen tot aan de raad.

Navergaderen in het café

Het politieke spel bleek niet alleen in de vergaderzaal te worden gespeeld. Na de fractievergadering ging een deel van de fractie naar een café waar meer politieke partijen samenkomen. Onder het genot van een biertje bleken ze daar ook het een en ander uit te wisselen. Max heeft zijn maatschappelijke stage in elk geval als zeer leerzaam ervaren. “Of ik zelf ooit de politiek in ga, weet ik niet. Maar ik heb er in elk geval een beter beeld van gekregen.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Max’ stagebegeleider Paulus Oerlemans, fractievoorzitter van GroenLinks Tilburg, via paulusoerlemans@groenlinkstilburg.nl.

Dit bericht delen