11 praktijkvoorbeelden in de sector Goede doelen

 • MaS bij Amnesty International: acties voor mensenrechten

  Amnesty International zet zich in voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Zolang er landen zijn die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, blijft Amnesty International actievoeren. Ook MaS-leerlingen kunnen hieraan bijdragen: sinds 2009 biedt Amnesty MaS-pakketten aan.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Leerlingen ‘doneren’ hun MaS aan een goed doel

  De MaS-shop in Leeuwarden is gestart met een project om leerlingen enthousiast te maken om hun MaS te ‘doneren’ aan een goed doel in de vorm van een collectestage. Met dit project worden scholen en leerlingen gestimuleerd om de maatschappelijke stage aan een goed doel te koppelen.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Maatschappelijke stages bij goede doelen

  VFI, brancheorganisatie van goede doelen, brengt maatschappelijke stages van goede doelen onder de aandacht.  

  Lees volledig nieuwsitem
 • Leerlingen collecteren voor 3FM Serious Request

  Veel scholen, verenigingen en bedrijven zijn momenteel druk bezig geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Voor 5 leerlingen van het Hermann Wesselink College in Amstelveen zit hun collecte er al op. Zij collecteerden in het kader van hun maatschappelijke stage en haalden een indrukwekkend bedrag op van maar liefst € 1.743.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Maatschappelijke stage als voorbereiding als deelname aan de maatschappij

  Wouter Muns van CPS bezocht op donderdag 16 april 2009 Hofstede in Den Haag. Deze school verzorgt praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot 18 jaar en telt 220 leerlingen. “Omdat onze scholing voor de meeste leerlingen eindonderwijs is, bereiden wij ze voor op een passende toekomstige arbeidssituatie en deelname aan de maatschappij”, vertelt Kees-Jan van Es, stagedocent.

  Lees volledig nieuwsitem
 • GSR Rotterdam koppelt maatschappelijke stage aan burgerschap

  Sinds februari 2006 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan maatschappelijke integratie en burgerschap. Daarmee wil het ministerie van OCW sociale cohesie en wederzijds respect in onze samenleving al op jonge leeftijd bevorderen. Scholen zijn vrij om hier op hun eigen manier invulling aan te geven, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages. Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam kiest voor een geheel eigen invulling van deze stages.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Leerlingen helpen bij kerstmarkt

  Leerlingen van het Wellantcollege in Amersfoort maakten bij de voorbereiding van een kerstmarkt prachtige kerststukjes en heerlijke lekkernijen. De opbrengst ging naar een goed doel.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Vmbo-klas steunt Oegandese kinderen met wekelijkse marktkraam

  De vierdeklassers van het vmbo van het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten wonnen op MaS Sensation 2010 een van de MaS Awards. De scholieren ontvingen deze prijs voor het adoptieproject: ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’. Vol overgave stopten de leerlingen naast hun stage-uren ook hun vrije tijd in het project. Zelfstandig maakten ze het tot een zeer succesvolle en bijzondere stage.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Haarlemse meisjes aan de slag voor leeftijdsgenootjes in Zimbabwe

  Iets voor jezelf maken is leuk, maar voor een ander is het nog leuker. Dat vinden de meisjes van klas 3a van de praktijkschool Oost ter Hout in Haarlem. Voor hun maatschappelijke stage ontwierpen en maakten ze etuis voor leeftijdsgenootjes in Zimbabwe. Tegelijkertijd leerden ze meer over het land en de leefomstandigheden daar.

  Lees volledig nieuwsitem