110 praktijkvoorbeelden

 • Stage onder schooltijd

  Op de Thorbecke Scholengemeenschap gaan de leerlingen van de 3e klas TL een week aan de slag met maatschappelijke stage. De scholengemeenschap is enkele jaren geleden al gestart met de invoering van maatschappelijke stage. De leerlingen van de 4e klas havo en atheneum moeten in een jaar 40 uur buiten schooltijd vrijwilligerswerk doen. Voor de leerlingen van de Theoretische Leerweg heeft de school bewust een andere opzet gekozen.

  Lees volledig nieuwsitem
 • School helpt leerling ontdekken waar ze goed in zijn

  Voor veel scholen is het geen gemakkelijke opgave om maatschappelijke stage in het curriculum te integreren. Het Elzendaalcollege uit Boxmeer bundelde zijn ervaringen in het beleidsplan ‘Samen ontdekken waar je goed in bent’.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Scholen als stagemakelaars

  De stagemakelaar speelt een belangrijke rol bij de invoering, maar ook tijdens de uitvoering van de maatschappelijke stage. In veel gemeenten is deze functie belegd bij lokale vrijwilligerscentrales of –steunpunten. Maar het kan ook anders. Incidenteel regelen commerciële stagemakelaars de stage en ook steeds meer scholen vervullen de makelaarstaak intern. Aan het woord zijn 2 experts die op hun eigen school met de makelaarsfunctie te maken hebben.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Samenwerkingsconvenant voor de gemeente Westland

  In het Westland hebben 4 partijen op woensdag 16 september 2009 een convenant ondertekend om samen aan de slag te gaan met maatschappelijke stage. De feestelijke ondertekening vond plaats in het auditorium van de Lentiz Dalton Mavo in Naaldwijk.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Samenwerking tussen scholen en partners

  Samenwerking is een kritieke succesfactor voor het invoeren van maatschappelijke stage. Afstemming tussen scholen zorgt er bijvoorbeeld voor dat het voor stagebieders behapbaar blijft. Daarbij hebben scholen een rol, maar ook de partners. Zoals in Nijmegen, waar de vrijwilligerscentrale door een servicegerichte aanpak de scholen aan zich wist te binden. En de school adviseert over hoe aan te sluiten op de kracht van jongeren.

  Lees volledig nieuwsitem