110 praktijkvoorbeelden

 • Day for change Klasse!Actie: ondernemende leerlingen dragen bij aan microkrediet

  De organisatie Day for Change maakt microkrediet toegankelijk voor mensen in ontwikkelingslanden. Met het project Day for Change Klasse!Actie kunnen jongeren zelf een onderneming opstarten en hieraan bijdragen. Sinds 2009 zetten middelbare scholen de actie in als maatschappelijke stage.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Christelijk College Groevenbeek zet mentoren in voor maatschappelijke stage

  Veel scholen constateren dat lang niet alle docenten de zin van maatschappelijke stage inzien. Het Christelijke College Groevenbeek in Ermelo brengt hier verandering in. Elk jaar breidt de school de groep mentoren die de leerlingen tijdens de stage begeleiden, uit. Daarmee groeit bij de docenten de interesse in en de steun voor maatschappelijke stage.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Breda start met groene maatschappelijke stages

  Om tot een inbedding van maatschappelijke stage in het lesprogramma te komen, startte in Breda in schooljaar 2008-2009 een pilot waarin vmbo- en mbo-leerlingen samenwerken bij groene maatschappelijke stages. De mbo-student bereidt maatschappelijke projecten voor en begeleidt de vmbo-leerling in de uitvoering.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen in Rotterdam

  Het project ‘Pot met goud op Zuid’ is een unieke coalitie tussen VO-, mbo- en hbo-scholen in Rotterdam-Zuid. Studenten van de ROC’s en hogescholen begeleiden VO-leerlingen naar een maatschappelijke stage die bij hen past. Deelnemende leerlingen verdienen gouden munten, die ze kunnen inruilen voor een bonus, zoals een entreekaartje voor een voetbalwedstrijd.

  Lees volledig nieuwsitem
 • Bedrijfsleven Enschede ondersteunt maatschappelijke stage

  Voor medewerkers van Timberland is het al jaren vaste prik: in het voorjaar maken ze natuurgebied Het Lutterzand schoon. Een vorm van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Dit jaar betrekken ze daarbij ook vmbo-leerlingen die een maatschappelijke stage doen. Op deze manier ondersteunt het bedrijf maatschappelijke stage.

  Lees volledig nieuwsitem