School en leerlingbegeleiding: taken

 1. Informeren en voorlichten van leerlingen.  
 2. Informeren en voorlichten van ouders
 3. Informeren en voorlichten van mentoren, docenten, de coördinator maatschappelijke stage en directie op de school
 4. Voorbereiden van leerlingen op stages
 5. Contact onderhouden met stagebieder over begeleiding
 6. Faciliteren van evaluatie en zelfreflectie door leerlingen

Stagebieder en leerlingbegeleiding: taken

 1. Informeren van het personeel/leden van de stagebiedende organisatie en voorbereiden op de begeleiding van stagiairs
 2. Informeren en voorlichten van leerlingen
 3. Selecteren en toelaten van leerlingen
 4. Zorgen voor opvang, instructie en begeleiding van de leerlingen
 5. Afronden en evalueren van de stage en de begeleiding

Download materiaal

Gerelateerd

Meer materialen in:

Dit bericht delen