Deze factoren zijn onder te verdelen in 4 categorieën.

Organisatie bij de voorbereiding en start

 • Duidelijkheid in de verschillende rollen en taken
 • Financiële zaken goed geregeld
 • Gebruikmaken van bestaande structuren
 • Projectmatige aanpak / doelen stellen


Betrokkenen bij de voorbereiding en start

 • Invulling en organisatie van MaS is win-win voor alle betrokkenen
 • Kartrekkers en eigenaarschap bij alle partijen
 • Ervaring en expertise


Betrokkenen tijdens de uitvoering

 • Goede begeleiding van leerlingen
 • Onderling vertrouwen (elkaar kennen) en gelijkwaardigheid
 • Betrokkenheid en enthousiasme


Organisatie tijdens de uitvoering

 • Convenant (investering in langdurige samenwerking)
 • Ontstaan van een “logische” omvang van het samenwerkingsverband (regio’s)
 • Actieve benadering van stagebiedende organisaties
 • Adequate digitale ondersteuning

Download materiaal

Dit bericht delen