Tips voor begeleiding op school

  • Laat stages aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Betrek hen nauw bij de zoektocht en verplicht hen niet een stage te doen die niet bij ze past. Geef ruimte aan eigen initiatief.
  • Organiseer introductielessen voor leerlingen die voor het eerst maatschappelijke stage gaan lopen. Vertel waarom maatschappelijke stage belangrijk is en hoe leerlingen een leuke en passende stage kunnen vinden.
  • Zorg voor duidelijke afspraken over het benaderen van stagebieders. Zo weten leerlingen wat er van hen wordt verwacht en worden stagebieders niet overspoeld met vragen.
  • Bespreek ook tijdens de maatschappelijke stage met de leerling hoe de stage verloopt en of er problemen zijn.
  • Evalueer de maatschappelijke stage na afloop met de leerling. En laat leerlingen ook met elkaar over hun ervaringen praten.

Tips voor begeleiding op stage

  • Een geschikte begeleider kan zich inleven in de belevingswereld van jongeren en vindt het leuk om met hen om te gaan. Het is daarnaast praktisch om iemand te vragen die de organisatie goed kent. Dit kan een vaste medewerker zijn, maar ook een vrijwilliger.
  • Geef de leerlingen bij aankomst altijd een kleine introductie over uw organisatie.
  • Wees duidelijk in wat u van de maatschappelijke stageleerlingen verwacht tijdens hun stage. Wat gaan ze doen? Bij wie kunnen ze terecht bij vragen of problemen? En waarom is de stage belangrijk? Wat verwacht u van hun houding, kleding en taalgebruik? En welke afspraken maakt u over een eventuele ziektemelding bijvoorbeeld?
  • Vraag de leerlingen wat ze van hun stage vinden, zowel achteraf als tijdens de stage. Wat kan er beter of leuker? Vraag ze om ideeën voor stageopdrachten bij uw organisatie.

Tips voor begeleiding op school

· Laat stages aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Betrek hen nauw bij de zoektocht en verplicht hen niet een stage te doen die niet bij ze past. Geef ruimte aan eigen initiatief.

· Organiseer introductielessen [LN1] voor leerlingen die voor het eerst maatschappelijke stage gaan lopen. Vertel waarom maatschappelijke stage belangrijk is en hoe leerlingen een leuke en passende stage kunnen vinden.

· Zorg voor duidelijke afspraken over het benaderen van stagebieders. Zo weten leerlingen wat er van hen wordt verwacht en worden stagebieders niet overspoeld met vragen.

· Bespreek ook tijdens de maatschappelijke stage met de leerling hoe de stage verloopt en of er problemen zijn.

· Evalueer de maatschappelijke stage na afloop met de leerling. En laat leerlingen ook met elkaar over hun ervaringen praten.

>> Zoek in de materialen naar tips en tools om leerlingen te begeleiden[LN2]

Tips voor begeleiding op het stageadres

· Een geschikte begeleider kan zich inleven in de belevingswereld van jongeren en vindt het leuk om met hen om te gaan. Het is daarnaast praktisch om iemand te vragen die de organisatie goed kent. Dit kan een vaste medewerker zijn, maar ook een vrijwilliger.

· Geef de leerlingen bij aankomst altijd een kleine introductie over uw organisatie.

· Wees duidelijk in wat u van de maatschappelijke stageleerlingen verwacht tijdens hun stage. Wat gaan ze doen? Bij wie kunnen ze terecht bij vragen of problemen? En waarom is de stage belangrijk? Wat verwacht u van hun houding, kleding en taalgebruik? En welke afspraken maakt u over een eventuele ziektemelding bijvoorbeeld?

· Vraag de leerlingen wat ze van hun stage vinden, zowel achteraf als tijdens de stage. Wat kan er beter of leuker? Vraag ze om ideeën voor stageopdrachten bij uw organisatie.

>> Zoek in de materialen naar tips en tools om leerlingen te begeleiden[LN3]

Wie kunnen u helpen?

Om maatschappelijk stagiairs goed te kunnen begeleiden en prettig met hen samen te werken, is het handig om te begrijpen wie ze zijn en wat hen drijft. CPS en MOVISIE geven daarom regelmatig trainingen in leerlingenbegeleiding aan scholen, stagebieders en stagemakelaars. Kijk voor de eerstvolgende trainingen in de agenda [LN4] of neem contact op met CPS [LN5] of MOVISIE[LN6] .


[LN1]Interne link

[LN2]link

[LN3]Links

[LN4]link

[LN5]link website cps

 

[LN6]link website movisie

Hoe nuttig was deze informatie?

Beoordeel deze informatie met sterren