Maximaal 30 uur vrijwilligerswerk in onderwijstijd

Een maatschappelijke stage bestaat uit maximaal 30 uur vrijwilligerswerk in onderwijstijd voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar géén sprake is van een winstoogmerk. De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijs tijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met de stagemakelaar, de stagebiedende organisatie en de leerling de invulling van de maatschappelijke stage. Vanaf schooljaar 2014-2015 is MaS niet meer verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

Lees de spelregels voor maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel. 

Scholen

 1. Stel een stagecoördinator aan, die het overzicht over de maatschappelijk stagairs houdt en die aanspreekpunt is voor leerlingen, collega’s, stagebieders en de stagemakelaar. De stagecoördinator bepaalt ook of een stage geschikt is voor een leerling.
 2. Breng in kaart hoeveel leerlingen er het komende jaar een maatschappelijke stage moeten doen, hoeveel uur hun stage (nog) moet duren en welk type stage voor hen geschikt is. Gebruik daar eventueel een administratiesysteem voor.
 3. Neem eventueel contact op met een stagemakelaar in de buurt. Met de stagemakelaar kan worden besproken hoeveel leerlingen er wanneer – en hoe lang - stage gaan lopen en welke stages voor hen geschikt zijn.
 4. Organiseer introductielessen voor leerlingen die voor het eerst maatschappelijke stage gaan lopen. Vertel hen waarom maatschappelijke stage belangrijk is en hoe leerlingen een leuke en passende stage kunnen vinden.
 5. Zorg voor goede en volledige stageovereenkomsten voor leerlingen. In de overeenkomst moeten in elk geval de volgende punten staan:
  • Naam en contactgegevens van school, leerling, ouders en stagebieder
  • Duur van de stage: aanvang, einddatum en tijden van de activiteiten
  • Begeleidingsafspraken
  • Handtekeningen van school, stagebieder en ouders
  Naam en contactgegevens van school, leerling, ouders en stagebieder
  Duur van de stage: aanvang, einddatum en tijden van de activiteiten
  Begeleidingsafspraken
  Handtekeningen van school, stagebieder en ouders
 6. Ga na of de school goed verzekerd is. De school is verantwoordelijk voor leerlingen die maatschappelijke stage lopen. Maak hierover echter ook afspraken met de stagebieders.


» Bekijk voorbeeldcontracten en andere praktische documenten
» Lees meer over de rol en taken van scholen
» Download de informatiefolder voor scholen

Stagebieders

 1. Bedenk hoe maatschappelijke stagiairs meerwaarde kunnen hebben voor uw organisatie. Beschouw hen niet als een goedkope kracht, maar grijp deze mogelijkheid aan om nieuwe energie bij uw organisatie te betrekken.
 2. Het begeleiden van een maatschappelijke stagiair kan veel tijd, en wellicht ook geld, kosten. Bedenk u dat niet alle werknemers zonder voorbereiding geschikt zijn om jongeren te begeleiden.
 3. Neem contact op met een stagemakelaar. Zij kunnen u helpen bij het vinden van geschikte maatschappelijk stagiairs.
 4. Bereid u en uw medewerkers voor op de komst van maatschappelijk stagiairs door duidelijk te formuleren wat hun taken zijn en hoe met hen om te gaan. Volg eventueel een cursus op dit gebied.
 5. Controleer of u voldoende verzekerd bent. Maak over de aansprakelijkheid goede afspraken met de school waarmee u samenwerkt.


» Lees meer over de rol en taken van stagebieders
» Lees meer over de rol en taken van stagemakelaars
» Download de informatiefolder voor stagebieders

Stagemakelaars

 1. Zorg dat u weet wat uw opdracht vanuit de gemeente is en hoeveel tijd u beschikbaar hebt voor uw taken. 
 2. Ontwikkel een visie op uw functie als stagemakelaar. Denk daarbij aan het informeren, betrekken en ondersteunen van partijen die met maatschappelijk stagiairs werken. Als makelaar heeft u zicht op het veld en de behoeften die er zijn, op nieuwe (lokale) ontwikkelingen en nieuwe projecten waarin jongeren een rol kunnen spelen.
 3. Start met het op- en uitbouwen van een netwerk. Zo leert u betrokken partijen kennen en raakt u op de hoogte van wat er speelt in uw regio. Ga bijvoorbeeld eens praten met scholen uit uw regio of neemt contact op met stagemakelaars in aangrenzende gemeenten.
 4. Wees duidelijk over uw taken. Weet wat uw producten zijn en wat u aan verschillende partijen te bieden hebt.
 5. Bereid u voor op de mogelijkheid dat partijen – bijvoorbeeld scholen – in eerste instantie niet op u zitten te wachten. U kunt in dit geval aangeven dat andere scholen ook stageplaatsen nodig hebben en dat afstemming in vraag (niet allemaal in het voorjaar op stage) en aanbod (goede afspraken met stagebieders) scholen werk uit handen neemt.

» Lees meer over de rol en taken van stagemakelaars
» Lees meer over samenwerkingsverbanden tussen scholen, stagebieders en -makelaars
» Download de informatiefolder voor gemeenten over de maatschappelijke makelaarsfunctie

Hoe nuttig was deze informatie?

Beoordeel deze informatie met sterren